Velkommen

Norsk Harehundklub er en lokal harehundklub med Oslo området som nedslagsfelt. 

Klubben ble stiftet 28 november i 1902 under navnet "specialklub for norske harehunde" . Klubben fikk dagens navn den 15 april i 1926. Klubben var fra begynnelsen riksdekkende da den var den første klubben for harehunder. Norsk Harehundklub har som sine fremste oppgaver og videreføre den kulturarven jakt med drivende hund er. Denne oppgaven skjøttes gjennom avholdelse av utstillinger, jaktprøver og øvrige aktiviteter tilknyttet harehunder og harejakt.

Syntes du dette høres spennende ut og/eller ønsker mer info. Ta kontakt! medlem@harehund.org

 

logo-paratus     royalcanin.no_logoHP                                                  

Velkommen

Årsmøte 2018

                                        nhk logo.jpg 

I overensstemmelse med klubbens lover innkalles det til

Årsmøte, tirsdag 13. februar 2018, kl. 19.00 på Folkets Hus på Hagan i Nittedal.

Dagsorden:

  1. Godkjennelse av innkallelsen.
  2. Godkjennelse av sakslisten.
  3. Valg av årsmøteleder.
  4. Valg av to personer til å undertegne protokollen.
  5. Årsberetning 2017
  6. Årsregnskap 2017
  7. Presentasjon av Budsjett 2018.
  8. Saker til behandling
  9. Valg

Årsberetning og regnskap sendes ut på mail.

Frist for innlevering av saker til styret for behandling på årsmøtet er 16. januar 2018

Årsmøte papirer vil også bli delt ut på møtet.

 

Vi gjør oppmerksom på at kun personer med gyldig medlemskap har stemme, forslag og talerett på årsmøte.

 

S T Y R E T

nhkf_web

logo_web

non stop

straa