NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Vårmøte med premieutdeling

Under vårmøtet ble det avholdt premieutdeling for Åpen prøvene i 23/24, Nittedalsprøva 23 og kåring av Årets Hund 23. Under Åpen prøvene ble det oppnådd 14 premieringer som fordelte seg på 10 1. premier, 1 2. premie og 3 3. premier. Nittedalsprøven ble vunnet av SG Nita  tilhørende Tom Espen Trangsrud med 376 Kp. Årets […]

CampVillmark 15-17.mars

Nå nærmer det seg årets høydepunkt for oss som er interessert i jakt, fiske og friluftsliv. Norsk Harehundklub har også i år stand på @camp villmark hvor vi står for Norske Harehundklubbers Forbund. Dere finner oss i hall C -C03-50 ved Vom og Hundemat arenaen. På lørdag er det rase parade hvor harehund rasene under […]

Årsmøte Norsk Harehundklub 2024

Årsmøte avholdes 27.02.2024 kl. 19.00 på Folkets Hus. Hagan i Nittedal.Innkalling med saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne forslag og forslag på valgene blir utsendt til medlemmenes registrerte e-post hos NKK, senest 6. februar. Saker som medlemmene ønsker behandlet, skal være styret i hende senest 1. Februar. saker bes sendes til styret på arild.nygard52@gmail.com Forslag til […]

Kunngjøring Klubben mottak i dag den triste beskjeden om at vår tidligere leder (1989-1992) og Æresmedlem Fredrik Skolbekken døde mandag 13. November 85 år gammel. Jaktprøvene og da spesielt Nordmarksprøven var noe som sto Fredrik nært, enten som en del av prøvekomiteen eller som dommer under prøvene. Men kanskje like viktig som det faglige var det […]