Campvillmark 24.3-26.3

Nok en gang er vi klare for CampVillmark, dere finner oss i Hall C, stand 02-52 fra fredag til søndag. Kom innom og slå av en hyggelig prat om jakt og harabikkjer, søndag er det raseparade for våre flotte støver og småhund raser med Kåre Ødemark som speaker. Vel møtt!

Høringsmøte nye jaktprøveregler

Klubbens dommere innkalles til høringsmøte. Styret fikk mandat av årsmøtet 2022 til å nedsette en komite for å komme med innspill til endringer av jaktprøveregelverket vårt som er under revidering, komiteen består av Gjert Sundtveten, Dag Inge Bjørkevoll, Stian Aas, Bjørnar Bjørkevoll og Arild Nygård NHKFs 1. høringsutkast er sendt ut til klubbene på høring, […]

Årsmøte Norsk Harehundklub 2023

Årsmøte avholdes 16.03.2023 kl. 19.00 på Folkets Hus. Hagan i Nittedal. Innkalling med saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne forslag og forslag på valgene blir utsendt til medlemmenes registrerte e-post hos NKK, senest 27. februar. Saker som medlemmene ønsker behandlet, skal være styret i hende senest 16. Februar. saker bes sendes til styret på arild.nygard52@gmail.com Forslag […]

Julehilsen fra styret

2022 er det vi kan kalle for et normal år dvs at alle planlagte aktiviteter har latt seg gjennomføre. Utstillingen vår i april trakk ca 80 hunder noe som vi er godt fornøyde med. Dessverre sliter vil litt som klubb med sterkt reduserte muligheter for å kunne gjennomføre vår jaktprøver. Vi har mistet muligheten i […]

NKK justerer prisene på sine tjenester fra 01.01.2023

NKK setter opp priser på alle helse – og registreringstjenester, påmeldinger til utstillinger og aktiviteter mv. fra nyttår. Prisøkningen vil være på 6,3%, og er basert på utvikling av konsumprisindeksen (SSB) i perioden 1. juni 2021 til 1. juni 2022. Prisene på de ulike tjenestene justeres med utgangspunkt i bestillingstidspunkt for tjenestene/ påmeldingene.Også grunnkontingent justeres med […]

Minner om medlemsmøte Norsk Harehundklub 16. august

16. august kl. 18.00 inviterer vi til medlemsmøte i Folkets hus på Hagan. Ta gjerne med ektefelle og barn, vi spanderer pizza og minreralvann. Fint om dere går inn på Facebook siden vår og krysser av for om dere ønsker å komme.       

Revidering av jaktprøveregelverket

Til Jaktprøvedommere i Norsk Harehundklub Styret fikk mandat av årsmøtet 2022 til å nedsette en komite for å komme med innspill til endringer av jaktprøveregelverket vårt som er under revidering, komiteen består av Gjert Sundtveten, Dag Inge Bjørkevoll, Stian Aas, Bjørnar Bjørkevoll og Arild Nygård. I den forbindelse ønsker vi at du som dommer kommer […]

Camp Villmark 2022

Camp Villmark er over for denne gang og en slik messe gjør seg ikke selv! Det ligger mange dugnadstimer med forberedelser, rigging av utstyr, arbeid på stand og nedrigging for å få til et vellykket resultat. Det skal skaffes inn hundeekvipasjer til raseparaden for våre raser tilsluttet NHKF. For å få til dette så trengs […]

Vi minner om årsmøtet i NHK

Vi minner om årsmøtet i Norsk Harehundklubb tirsdag 15. mars  Sted: Folkets Hus, Hagan, klokka 19.00 Årsmøte saker og valg. Styret