NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

De kortbeinte rasene

De kortbeinte rasene kan i tillegg til hare og rev, benyttes for jakt på rådyr og hjort. Beagle Hjemland: England Rasestandard: FCI_161_Beagle.pdf Rasering: www.beagleringen.no   Drever Hjemland: Sverige Rasestandard:  FCI_130_Drever.pdf Rasering: www.drever.no  

De langbeinte rasene

 Avlsspesifik avlsstrategier for hunder tilknyttet NHKF   Dunker Hjemland: Norge Rasestandard:  FCI_203_Dunker.pdf Rasering: www.dunkerringen.org Finsk Støver Hjemland: Finland. Rasestandard :  FCI_051_Finskstover.pdf Raseforening: http://wno268871.ta60.talkactive.net/  Hamiltonstøver Hjemland: Sverige Rasestandard:  FCI_132_Hamiltonstover.pdf Rasering: www.hamiltonringen.com        Hygenhund Hjemland: Norge Rasestandard:  FCI_266_Hygenhund.pdf   Rasering:  www.hygenringen.no        Haldenstøver Hjemland: Norge Rasestandard:  FCI_267_Haldenstover.pdf   Rasering: www.haldenstoverklubben.no Luzernerstøver Hjemland: Sveits Rasestandard: […]