Velkommen

Norsk Harehundklub er en lokal harehundklub med Oslo området som nedslagsfelt. 

Klubben ble stiftet 28 november i 1902 under navnet "specialklub for norske harehunde" . Klubben fikk dagens navn den 15 april i 1926. Klubben var fra begynnelsen riksdekkende da den var den første klubben for harehunder. Norsk Harehundklub har som sine fremste oppgaver og videreføre den kulturarven jakt med drivende hund er. Denne oppgaven skjøttes gjennom avholdelse av utstillinger, jaktprøver og øvrige aktiviteter tilknyttet harehunder og harejakt.

Syntes du dette høres spennende ut og/eller ønsker mer info. Ta kontakt! medlem@harehund.org

 

logo-paratus     royalcanin.no_logoHP                                                  

Velkommen

Årsmøte 2019 Norsk Harehundklub

I overensstemmelse med klubbens lover innkalles det til Årsmøte for klubbens medlemmer tirsdag 26. mars 2019, kl. 19.00 på Folkets Hus på Hagan i Nittedal.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Forslag til kandidater til valgene må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Styret

nhkf_web

logo_web

non stop

straa