Velkommen

Norsk Harehundklub er en lokal harehundklub med Oslo området som nedslagsfelt. 

Klubben ble stiftet 28 november i 1902 under navnet "specialklub for norske harehunde" . Klubben fikk dagens navn den 15 april i 1926. Klubben var fra begynnelsen riksdekkende da den var den første klubben for harehunder. Norsk Harehundklub har som sine fremste oppgaver og videreføre den kulturarven jakt med drivende hund er. Denne oppgaven skjøttes gjennom avholdelse av utstillinger, jaktprøver og øvrige aktiviteter tilknyttet harehunder og harejakt.

Syntes du dette høres spennende ut og/eller ønsker mer info. Ta kontakt! medlem@harehund.org

                                                        

Velkommen

Alle prøver innstilt inntil videre

Vedtak fra NKK Hovedstyres møte 16. september

75 –ALVORLIG SYKDOM HOS HUND i NORGE

Hovedstyret vedtok å forlenge HS-vedtak fra møtet av 13.09.19, sak 65.b om inntil videre å innstille alle terminfestede arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet. Det vil bli innkalt til EO styremøte så snart det foreligger nye anbefalinger fra Mattilsynet.

 

Grasrotandel

nhkf_web

logo_web

Magne Landr logo

royal canin logo 2016 large

straa