Velkommen

Norsk Harehundklub er en lokal harehundklub med Oslo området som nedslagsfelt. 

Klubben ble stiftet 28 november i 1902 under navnet "specialklub for norske harehunde" . Klubben fikk dagens navn den 15 april i 1926. Klubben var fra begynnelsen riksdekkende da den var den første klubben for harehunder. Norsk Harehundklub har som sine fremste oppgaver og videreføre den kulturarven jakt med drivende hund er. Denne oppgaven skjøttes gjennom avholdelse av utstillinger, jaktprøver og øvrige aktiviteter tilknyttet harehunder og harejakt.

Syntes du dette høres spennende ut og/eller ønsker mer info. Ta kontakt! medlem@harehund.org

                                                        

Velkommen

Info om DM Distrikt 5. Oppdatert 28.10.2020!

NM Støver 2020 er avlyst pga. Covid-19 situasjonen, Norsk Harehundklub vil derfor ikke arrangere noe DM. Vi arrangerer i stedet Nordmarksprøven som en nedskalert Eliteprøve i Nordmarka den 5. og 6. november, uttakskriterier blir som på en vanlig Eliteprøve.

Verken dommere eller deltagere kan overnatte på Kikut, alle møtes ved bommen i Hakadal Verk eller i Sørkedalen torsdag morgen og fredag morgen. Alle som var påmeldt til DM vil bli kontaktet i den nærmeste framtid.

Mvh

Jaktprøvekomiteen i Norsk Harehundklub

Grasrotandel

nhkf_web

logo_web

Magne Landr logo

royal canin logo 2016 large

straa