Velkommen

Norsk Harehundklub er en lokal harehundklub med Oslo området som nedslagsfelt. 

Klubben ble stiftet 28 november i 1902 under navnet "specialklub for norske harehunde" . Klubben fikk dagens navn den 15 april i 1926. Klubben var fra begynnelsen riksdekkende da den var den første klubben for harehunder. Norsk Harehundklub har som sine fremste oppgaver og videreføre den kulturarven jakt med drivende hund er. Denne oppgaven skjøttes gjennom avholdelse av utstillinger, jaktprøver og øvrige aktiviteter tilknyttet harehunder og harejakt.

Syntes du dette høres spennende ut og/eller ønsker mer info. Ta kontakt! medlem@harehund.org

                                                        

Velkommen

Premieutdeling

Premieutdelingen kommer dessverre ikke til å gå som vi håpet, derfor blir diplomer, skjold og premier sendt i posten. Dere vil motta dette i slutten av mai.

Det er viktig at dere som får tilsendt championatskjold og premie for Årets Hund tar bilde av premie, hund og eier. Skriv ned noen ord og send alt på mail til ste-ruud@online.no, så får vi lagt det ut her på hjemmesiden.

Hilsen Jaktprøvekomiteen Norsk HHK

 

Grasrotandel

nhkf_web

logo_web

Magne Landr logo

royal canin logo 2016 large

straa