Velkommen

Norsk Harehundklub er en lokal harehundklub med Oslo området som nedslagsfelt. 

Klubben ble stiftet 28 november i 1902 under navnet "specialklub for norske harehunde" . Klubben fikk dagens navn den 15 april i 1926. Klubben var fra begynnelsen riksdekkende da den var den første klubben for harehunder. Norsk Harehundklub har som sine fremste oppgaver og videreføre den kulturarven jakt med drivende hund er. Denne oppgaven skjøttes gjennom avholdelse av utstillinger, jaktprøver og øvrige aktiviteter tilknyttet harehunder og harejakt.

Syntes du dette høres spennende ut og/eller ønsker mer info. Ta kontakt! medlem@harehund.org

                                                        

Velkommen

Medlemskontigent

Medlemskontingent 2022

I disse dager vil dere motta krav på medlemskontingenten for 2022.
Kontingenten for 2022 er på kr. 694,- og dekker andel til NKK, NHKF og NHK
Betalingsfrist: 18.01.2022
Dere kan også benytte «Min side» på nkk.no, der finner dere ubetalte krav på «ditt medlemskap».
Vennligst gi beskjed til medlemsansvarlig Stian Aas dersom dere ikke har mottatt noe kontingent krav i løpet av noen dager.

 

Grasrotandel

nhkf_web

logo_web

Magne Landr logo

royal canin logo 2016 large

straa