Velkommen

Norsk Harehundklub er en lokal harehundklub med Oslo området som nedslagsfelt. 

Klubben ble stiftet 28 november i 1902 under navnet "specialklub for norske harehunde" . Klubben fikk dagens navn den 15 april i 1926. Klubben var fra begynnelsen riksdekkende da den var den første klubben for harehunder. Norsk Harehundklub har som sine fremste oppgaver og videreføre den kulturarven jakt med drivende hund er. Denne oppgaven skjøttes gjennom avholdelse av utstillinger, jaktprøver og øvrige aktiviteter tilknyttet harehunder og harejakt.

Syntes du dette høres spennende ut og/eller ønsker mer info. Ta kontakt! medlem@harehund.org

                                                        

Velkommen

Julehilsen fra styret

2022 er det vi kan kalle for et normal år dvs at alle planlagte aktiviteter har latt seg gjennomføre. Utstillingen vår i april trakk ca 80 hunder noe som vi er godt fornøyde med. Dessverre sliter vil litt som klubb med sterkt reduserte muligheter for å kunne gjennomføre vår jaktprøver. Vi har mistet muligheten i Aasmarka og i Nordmarka for åpen separat prøver og eliteprøver utover Nordmarksprøven. Dette til tross har klubben i år arrangert NM for støvere i Nordmarka, et arrangement som ble meget vellykket med gode hundeprestasjoner.  Medlemstallet i klubben er stabilt og med en liten vekst fra 2021, det er positivt! Styret besluttet også på styremøte 7. november å utnevne 2 nye æresmedlemmer i klubben, Jan Kristiansen og Kjell Myrås. Tidelingen av av æresmedlemskapet ble foretatt ved jegermiddagen under årets støver NM på Kikut. Nå er snart 2022 historie og vi er allerede godt i gang med planer for 2023 sessongen med to store arrangement, utstillingen i april og DM for støvere i Nordmarka i November. 

Styret vil med dette få lov til å takke alle dere som på en eller anne måte bidrar til at vi skal kunne gjennomføre klubbens aktivitteter i løpet av året, samtidig ønsker vi dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt år.

Styret.

Grasrotandel

nhkf_web

logo_web

Magne Landr logo

royal canin logo 2016 large

straa