Nyheter

Småhundsatsing i Norsk HHK

 

Til eiere av småhunder! 

Norsk Harehundklub ønsker å satse mer på småhundene og deres eiere, målet er å få til en årlig småhundprøve (SP) i Norsk HHK på sikt.

For å få til dette er det et par ting vi må fokusere på:

-En alt for liten andel av småhundeierene er med i styret eller i de ulike utvalgene, det ønsker vi å gjøre noe med.

-Det samme gjelder våre jaktprøvedommere, også her bør andelen eiere av småhund økes betraktelig.

Øystein Degerud vil fungere som kontaktperson i Norsk HHK for alle som har spørsmål eller som ønsker å engasjere seg mer.

Ta kontakt med Øystein på mobil: 95919298 eller på mail Øystein Degerud

 

 

Dressurkurs 2019

Årets dressurkurs ble avholdt hos Sundtveten våren/sommeren 2019. Instruktør var Trine Opsand som nylig ble utdannet jakthund dressur instruktør. Nytt for mange var at første kurskveld var teori med utgangspunkt i NJFF sin nye bok "Dressur av jakthunder". Veldig informativt og nyttig for deltagerene å ha litt teoretisk ballast før den praktiske delen av kurset starter. Det var stor variasjon i alder på hundene, men det var ingen problem siden Trine la opp kurset så det passer for alle, uansett alder og forkunskaper. Samtlige hunder gjorde store framskritt i løpet av kurset, nå er det bare opp til oss som var med å vedlikeholde kunnskapen. Som vanlig med dressurkurs lærer eierene like mye som hundene, og den sosiale delen av kurset skal ikke undervurderes. Hundene våre har veldig godt av å møte noen nye hunder og folk innimellom. Tusen takk til Trine Opsand for et lærerikt kurs, vi håper på en reprise neste år!

20190522 18443920190522 18443920190522 18443920190522 184439

nhkf_web

logo_web

Magne Landr logo

royal canin logo 2016 large

non stop

straa