Nyheter

Utkast til nye jaktprøveregler fra høsten 2019

Komiteen som er valgt til å revidere jaktprøveregler har etter en grundig gjennomgang av innsendte endringsforslag nå ferdigstilt sitt forslag.Dersom noen skulle ha noe å bemerke eller har ønske om ytterligere tilføyelser, legges det nå ut til en ny og siste høring før reglementet avslutningsvis skal behandles på Representantskapsmøtet i 2019. Reglementet skal tas i bruk fra prøvesesongen 2019/20.

Frist for denne høringen er satt til 20. juni 2018

Forslag_til_nye_Jaktprøveregler_fra_2019.pdf