Fra styret

Medlemsmøte 14 august

Hei!

Du inviteres til medlemsmøte på:

Folkets Hus Hagan 14. august kl.19.00

Klubbsaker: Styret informerer v/ Dag Inge

Kveldens Tema:                

  • Forvaltningen av ulv i Norge
  • Roviltnemnder og bestandsmål.
  • Hva skjer med ulvestammen vår?

Vi har fått Knut Arne Gjems, Leder av NJFFs Fylkeskontor Hedmark til å holde et foredrag om hva som rører seg i dagens ulvedebatt.

Voksene kr.100,-            Ungdom 15-20 år betaler kr 50,-                    Under 15 år: Gratis.

Kaffe, mineralvann og kaker er inkludert i prisen!

Styret NHK