Fra styret

Årsmøte avholdes 17. mars 2020, Folkets Hus Hagan kl 18.30.

Vi minner om fristen for innsending av forslag /saker til årsmøtet: Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Sendes til Dag Inge Bjørkevoll, Hjortefaret 10, 1488 Hakadal eller på e-post  til Dag Inge Bjørkevoll.

Forslag eller saker som medlemmer ønsker behandlet i møtet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Sendes til Arild Nygård, Blomsterbakken 23 c, 1487 Hakadal, eller e-post til Arild Nygård.

Grasrotandel

nhkf_web

logo_web

Magne Landr logo

royal canin logo 2016 large

straa