Fra styret

Dispensasjonssøknad fra NHKF til NKK ble innvilget 31.03.2020

pdfDisp_søknad_fra_NHKF.pdf

Dispensasjonen gjelder for jaktprøvesesongen 2020/2021