Fra styret

Innkalling til Årsmøte i Norsk HHK onsdag 5.mai kl. 19:00

Vedlagt ligger Årsmøteinnkalling og resten av Årsmøtepapirene.

pdfÅrsmøte_papirer_NHK_2020.pdf