Hedersbevisninger

Æresmedlemmer NHK

Olav Haga †

Carl Otto Løvenskiold

Steinar Elgrud

Fredrik Skolbekken

Dag Inge Bjørkevoll