Jaktprøver

Dommersamling 2013

Felles dommersamling mellom Hadeland HK og Norsk HK

 

 

 

Lørdag morgen kl 0600 møtte 31 pliktoppfyllende dommere til
en felles dommersamling mellom naboklubbene .

 

7 lag ble med hver sin hundefører sent ut i de forskjellige
terrengene hvor de skulle prøve hundene fra kl 0700 til kl 1300 .

Det var gode hunder som var med , men med tørt og
varmt føre ble det ikke de helt store losene på alle .

Vi hadde med noen elever fra Dommer opplæringskurset
tidligere i sommer , de ble plassert på forskjellige lag .

Elevene ble instruert av erfarne dommere under dagen og alle
gjorde en god figur.

 

Det er i skogen under losen diskusjonene oppstod og alle
synes det hadde vært lærerikt denne dagen .

Vi synes det er bra og kunne utveksle synspunkter og
erfaringer, og om det å tolke regelverket likt som meget nyttig .

Bile 3 viser !Svein Lillestu fra Hadeland HK stilte med
hamilton Zeb , han gjorde en bra jobb under de rådende forhold og holt sin hare
i gang til full tid .

 

Tomas Blakseth var dommerelev og lytter villig til det leder
av Hadeland HK Tom Høybakk hadde og si .

Etter dagen i skogen ble det dommermøte hvor elevene
redgjorde for det de hadde opplevd under dagen .

En enkel bespisning hadde vi også til slutt .

 

En meget positiv dag var over og alle dro hjem hvert til
sitt med litt mer kunnskap med i bagasjen .

 

Mvh Dag Inge Bjørkevoll NHK

 

Samling 01

 

Samling 03

 

Bilde 3