Dommerkniven

Dommerkniven / Kikut-hornet

Følgende personer har dømt minst 5 ganger på Nordmarksprøven og har dermed mottatt Kikut-hornet eller Dommerkniven:

Kjell Myrås

Dag Wilhelmsen

Jan Ove Torkildsrud

Reinert Vikan

Kjell Marka

Sigmund Johansen   

Bjørn Eriksen

Arild Nygård

Erik Johnsen

Gjert Sundtveten

Lars Græsby

Stig Sundtveten

Per Kristiansen

Trond Aarnes

Dag Inge Bjørkevoll

Jan Kristiansen

Steinar Nordgjerdet

Egil Hanseseter