Velkommen

Norsk Harehundklub er en lokal harehundklub med Oslo området som nedslagsfelt. 

Klubben ble stiftet 28 november i 1902 under navnet "specialklub for norske harehunde" . Klubben fikk dagens navn den 15 april i 1926. Klubben var fra begynnelsen riksdekkende da den var den første klubben for harehunder. Norsk Harehundklub har som sine fremste oppgaver og videreføre den kulturarven jakt med drivende hund er. Denne oppgaven skjøttes gjennom avholdelse av utstillinger, jaktprøver og øvrige aktiviteter tilknyttet harehunder og harejakt.

Syntes du dette høres spennende ut og/eller ønsker mer info. Ta kontakt! medlem@harehund.org

 

logo-paratus     royalcanin.no_logoHP                                                  

Velkommen

Dommersamlingen 2018

Dommersamlingen er Lørdag 1/9 .

Dette blir som før et samarbeid mellom Hadeland Harehundklubb og NHK .

Fremmøtet kl 0600 på skytebanen på Varpe Skytebane (Lerduebanen) 

Ta med den blå boka (jaktprøveregler for NHKF) og blyant, prøvepapirer blir utdelt.

nhkf_web

logo_web

non stop

straa