Revidering av jaktprøveregelverket

Til Jaktprøvedommere i Norsk Harehundklub

Styret fikk mandat av årsmøtet 2022 til å nedsette en komite for å komme med innspill til endringer av jaktprøveregelverket vårt som er under revidering, komiteen består av Gjert Sundtveten, Dag Inge Bjørkevoll, Stian Aas, Bjørnar Bjørkevoll og Arild Nygård.

I den forbindelse ønsker vi at du som dommer kommer med innspill på hva som bør endres/tilføyes i denne revisjonen. Det er dere som er premissleverandører i avlsarbeidet vårt gjennom de poeng som settes i bedømmelsen under en jaktprøve.

Husk at formålet med jaktprøvene våre er å prøve hundene våre og premiere de egenskapene en vil bygge videre på i avlsarbeidet for å få frem hunder som er tilpasset vår jakt og jaktkultur.

Kapitlene som skal revideres er 4 til og med 11.

Forslag til endringer sendes til arild.nygard52@gmail.com innen 1. juni 2022.

Dommerkurs

Dommerkurs 12-14 mai på Viubråtan .

Hadeland HK og Norsk HK har igjen hatt et godt samarbeid under kurset . Vi hadde elever fra Vestoppland. , Hadeland. , Østfold og Norsk HK

12 nye dommerelever i dyp konsentrasjon under søndagens eksamen.

Vi ønsker alle Lykke til videre.

Dommerkurs 17

Grasrotandel

nhkf_web

logo_web

Magne Landr logo

royal canin logo 2016 large

straa