NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

2022 er det vi kan kalle for et normal år dvs at alle planlagte aktiviteter har latt seg gjennomføre. Utstillingen vår i april trakk ca 80 hunder noe som vi er godt fornøyde med. Dessverre sliter vil litt som klubb med sterkt reduserte muligheter for å kunne gjennomføre vår jaktprøver. Vi har mistet muligheten i Aasmarka og i Nordmarka for åpen separat prøver og eliteprøver utover Nordmarksprøven. Dette til tross har klubben i år arrangert NM for støvere i Nordmarka, et arrangement som ble meget vellykket med gode hundeprestasjoner.  Medlemstallet i klubben er stabilt og med en liten vekst fra 2021, det er positivt! Styret besluttet også på styremøte 7. november å utnevne 2 nye æresmedlemmer i klubben, Jan Kristiansen og Kjell Myrås. Tidelingen av av æresmedlemskapet ble foretatt ved jegermiddagen under årets støver NM på Kikut. Nå er snart 2022 historie og vi er allerede godt i gang med planer for 2023 sessongen med to store arrangement, utstillingen i april og DM for støvere i Nordmarka i November. 

Styret vil med dette få lov til å takke alle dere som på en eller anne måte bidrar til at vi skal kunne gjennomføre klubbens aktivitteter i løpet av året, samtidig ønsker vi dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt år.

Styret.