NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

 

Til eiere av småhunder! 

Norsk Harehundklub ønsker å satse mer på småhundene og deres eiere, målet er å få til en årlig småhundprøve (SP) i Norsk HHK på sikt.

For å få til dette er det et par ting vi må fokusere på:

-En alt for liten andel av småhundeierene er med i styret eller i de ulike utvalgene, det ønsker vi å gjøre noe med.

-Det samme gjelder våre jaktprøvedommere, også her bør andelen eiere av småhund økes betraktelig.

Øystein Degerud vil fungere som kontaktperson i Norsk HHK for alle som har spørsmål eller som ønsker å engasjere seg mer.

Ta kontakt med Øystein på mobil: 95919298 eller på mail Øystein Degerud