NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Vedtak fra NKK Hovedstyres møte 16. september

75 –ALVORLIG SYKDOM HOS HUND i NORGE

Hovedstyret vedtok å forlenge HS-vedtak fra møtet av 13.09.19, sak 65.b om inntil videre å innstille alle terminfestede arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet. Det vil bli innkalt til EO styremøte så snart det foreligger nye anbefalinger fra Mattilsynet.