NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Velkommen

Norsk Harehundklub er en lokal harehundklub med Oslo området som nedslagsfelt.

Klubben ble stiftet 28 november i 1902 under navnet «specialklub for norske harehunde» . Klubben fikk dagens navn den 15 april i 1926. Klubben var fra begynnelsen riksdekkende da den var den første klubben for harehunder. Norsk Harehundklub har som sine fremste oppgaver og videreføre den kulturarven jakt med drivende hund er. Denne oppgaven skjøttes gjennom avholdelse av utstillinger, jaktprøver og øvrige aktiviteter tilknyttet harehunder og harejakt.

Syntes du dette høres spennende ut og/eller ønsker mer info. Ta kontakt! medlem@harehund.org

NHKFs RS ble avholdt på Sanner Hotell på Gran 22. og 23.04.2023

Lørdag var det tradisjonen tro temamøte og i år var det knyttet litt spenning til hva som skulle fremlegges av informasjon fra regelendringskomiteen, det var stort sett bare en gjennomgang av det materialet som var kommet inn fra klubber og avlsråd uten at det ble konkludert med noe eller gitt noen signaler om hva som ville bli resultatet. Så nå er det bare å vente på komiteens revisjons forslag som skal fremlegges for avstemning på et ekstraordinært RS til høsten. 

Kurs i prøveledelse ble også presentert av Arild Nygård. Detter er et kurs/ oppslagsverk som kan benyttes i flere øyemed. Dette er et PowerPoint basert kurs som NHKF vil distribuere til klubber etter hvert.

RS- protokoll 2023 NHKF  signert

Norsk hadde fremmet en sak til årets RS, Endringer i championat reglene for støver på REV. Et enstemmig NHKF styre var imot innføring av barmarks krav for å oppnå NJCH på rev for støvere. Etter en debatt runde var det klart for avstemning og styrets innstilling om å ikke støtte forslaget falt med 11 stemmer mot 49 stemmer.  Les mer under sak 6a i protokollen.

Norsk var representert ved Stian Aas og Arild Nygård.

 

Dressurkurs AVLYST!

Årets dressurkurs er AVLYST.

Campvillmark 24.3-26.3

Nok en gang er vi klare for CampVillmark, dere finner oss i Hall C, stand 02-52 fra fredag til søndag. Kom innom og slå av en hyggelig prat om jakt og harabikkjer, søndag er det raseparade for våre flotte støver og småhund raser med Kåre Ødemark som speaker. Vel møtt!

Dommermøte 28.mars

Det blir dommermøte for vinterens jaktprøver tirsdag 28.mars kl. 18:00 hos Dag Inge Bjørkevoll i Hjortefaret 10. Alle som har dømt en eller flere hunder i vinter bør komme.

Årsmøtepapirer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Harehundklub torsdag den 16.mars kl. 19:00 på Folkets Hus, Hagan. Vedlagt er alle relevante årsmøtepapirer.

pdfÅrsmøteinnkalling_NHK_2023

pdfÅrsmøte_NHK_2022_beretning

pdfNHK_Lagerliste_2022

pdfNHK_Arsresultat_2022

pdfNHK_Balanse_2022_-_signert

pdfNHK_Revisjonsrapport_2022_signert

Endring i championatreglene

Endringer i Championatregler for støver og småhunder gjeldene fra 01.01.2021. Dere som etter denne dato har oppådd gjeldene krav til championat kan søke NKK om tildeling av championatittel. Endring i NKKs trykte/nett regelverk vil komme så fort alle endringer er ferdig behandlet i Hovedstyret.

Endringer_Championatregler_gjeldende_fra_01.01.2021

Klubbens dommere innkalles til høringsmøte.

Styret fikk mandat av årsmøtet 2022 til å nedsette en komite for å komme med innspill til endringer av jaktprøveregelverket vårt som er under revidering, komiteen består av Gjert Sundtveten, Dag Inge Bjørkevoll, Stian Aas, Bjørnar Bjørkevoll og Arild Nygård

NHKFs 1. høringsutkast er sendt ut til klubbene på høring, regel komiteen i Norsk har gjennomgått de innsendte endringsforslagene og vil presentere komiteens kommentarer på de enkelte punktene i

dommermøte 27. februar, Folkets Hus Hagan kl. 18.00.

Høringsbrev_2_revisjon_jaktprøver_2024.pdf

Jaktprøveregler_NHKF_høring_januar_2023.pdf

 

 Regelverkskomiteen NHK

Årsmøte avholdes 16.03.2023 kl. 19.00 på Folkets Hus. Hagan i Nittedal.

Innkalling med saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne forslag og forslag på valgene blir utsendt til medlemmenes registrerte e-post hos NKK, senest 27. februar.

Saker som medlemmene ønsker behandlet, skal være styret i hende senest 16. Februar. saker bes sendes til styret på arild.nygard52@gmail.com

Forslag til kandidater på valgene, skal være valgkomiteen i hende senest 16.Februar og bes sendt Dag Inge Bjørkevoll varingskollen62@hotmail.com 

Styret NHK

Resultatene fra høstens åpenprøver var meget gode. Av 20 startende hunder ble det 14×1ÅP, 2×2 ÅP, 1×3ÅP og 3×0 ÅP. Vi gratulerer!

pdfPremieliste_Åpenprøver_høst_2022_Norsk_HHK.pdf

Julehilsen fra styret

2022 er det vi kan kalle for et normal år dvs at alle planlagte aktiviteter har latt seg gjennomføre. Utstillingen vår i april trakk ca 80 hunder noe som vi er godt fornøyde med. Dessverre sliter vil litt som klubb med sterkt reduserte muligheter for å kunne gjennomføre vår jaktprøver. Vi har mistet muligheten i Aasmarka og i Nordmarka for åpen separat prøver og eliteprøver utover Nordmarksprøven. Dette til tross har klubben i år arrangert NM for støvere i Nordmarka, et arrangement som ble meget vellykket med gode hundeprestasjoner.  Medlemstallet i klubben er stabilt og med en liten vekst fra 2021, det er positivt! Styret besluttet også på styremøte 7. november å utnevne 2 nye æresmedlemmer i klubben, Jan Kristiansen og Kjell Myrås. Tidelingen av av æresmedlemskapet ble foretatt ved jegermiddagen under årets støver NM på Kikut. Nå er snart 2022 historie og vi er allerede godt i gang med planer for 2023 sessongen med to store arrangement, utstillingen i april og DM for støvere i Nordmarka i November. 

Styret vil med dette få lov til å takke alle dere som på en eller anne måte bidrar til at vi skal kunne gjennomføre klubbens aktivitteter i løpet av året, samtidig ønsker vi dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt år.

Styret.

NKK setter opp priser på alle helse – og registreringstjenester, påmeldinger til utstillinger og aktiviteter mv. fra nyttår. Prisøkningen vil være på 6,3%, og er basert på utvikling av konsumprisindeksen (SSB) i perioden 1. juni 2021 til 1. juni 2022. Prisene på de ulike tjenestene justeres med utgangspunkt i bestillingstidspunkt for tjenestene/ påmeldingene.
Også grunnkontingent justeres med 6,3% til kr 313,- for 2023, i tråd med vedtak på NKKs Representantskapsmøte.

 

 

Norsk HHK sin Spredte Eliteprøve som skulle avholdes 8. – 11. desember 2022 må dessverre avlyses grunnet alt for skarpt skareføre i terrengene. 

NM 2022 Nordmarka

NM dagene er er over og det ble et meget vellykket arangement. Nordmarka viste seg fra sin beste side, med et ørlite strøk nysnø dagen før prøven. Gode prestasjoner preget begge prøvedagene, men som vanlig er noen hunder bedre ennn andre. Vinner og Norgesmester ble Finsk Støver TS-Affi til Jan Olav Smerud, sølvet gikk til Finsk Støver Slåttemyras Jarkko til Terje Nordbø, bronsen gikk til Dunker Torann til Knut Rønningen. Gratulerer til alle!

Vi ønsker å takke alle som har bidratt til dette mesterskapet på et eller annet vis, det være seg dommere, hundeeiere, kjentmenn, prøveleder, NKK representant, sponsorer osv. 

Pallen NM 2022

pdfResultatliste_NM2022.pdf