NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Årsmøte avholdes 27.02.2024 kl. 19.00 på Folkets Hus. Hagan i Nittedal.
Innkalling med saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne forslag og forslag på valgene blir utsendt til medlemmenes registrerte e-post hos NKK, senest 6. februar.

Saker som medlemmene ønsker behandlet, skal være styret i hende senest 1. Februar. saker bes sendes til styret på arild.nygard52@gmail.com

Forslag til kandidater på valgene, skal være valgkomiteen i hende senest 1.Februar og bes sendt Dag Inge Bjørkevoll varingskollen62@hotmail.com
Styret NHK