NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Høstmøte

Årsmøtepapirer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Harehundklub torsdag den 16.mars kl. 19:00 på Folkets Hus, Hagan. Vedlagt er alle relevante årsmøtepapirer.

pdfÅrsmøteinnkalling_NHK_2023

pdfÅrsmøte_NHK_2022_beretning

pdfNHK_Lagerliste_2022

pdfNHK_Arsresultat_2022

pdfNHK_Balanse_2022_-_signert

pdfNHK_Revisjonsrapport_2022_signert

Årsmøte avholdes 16.03.2023 kl. 19.00 på Folkets Hus. Hagan i Nittedal.

Innkalling med saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne forslag og forslag på valgene blir utsendt til medlemmenes registrerte e-post hos NKK, senest 27. februar.

Saker som medlemmene ønsker behandlet, skal være styret i hende senest 16. Februar. saker bes sendes til styret på arild.nygard52@gmail.com

Forslag til kandidater på valgene, skal være valgkomiteen i hende senest 16.Februar og bes sendt Dag Inge Bjørkevoll varingskollen62@hotmail.com 

Styret NHK

16. august kl. 18.00 inviterer vi til medlemsmøte i Folkets hus på Hagan. Ta gjerne med ektefelle og barn, vi spanderer pizza og minreralvann.

Fint om dere går inn på Facebook siden vår og krysser av for om dere ønsker å komme. 

Høstmøte 

 

 

Vi minner alle om Vårmøtet med premieutdeling tirsdag 3.mai kl. 19:00 på Folkets Hus på Hagan. Vel møtt!

Det er fremdeles noen som ikke har betalt medlemskontingenten i Norsk Harehundklub for 2022. Dobbeltsjekk gjerne i dag om det gjelder deg. 

I overenstemmelse med klubbens lover innkalles det til

Årsmøte for beretningsåret 2021 i Norsk Harehundklub. 

Folkets Hus, Hagan, 15. mars kl. 19.00.

Forslag på kandidater til valgene må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4uker før møtedato.

Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

NB! Dersom møtet ikke kan avholdes fysisk grunnet Covid 19 restriksjoner vil møte bli avholdt digitalt.

Styret

Medlemskontigent

Medlemskontingent 2022

I disse dager vil dere motta krav på medlemskontingenten for 2022.
Kontingenten for 2022 er på kr. 694,- og dekker andel til NKK, NHKF og NHK
Betalingsfrist: 18.01.2022
Dere kan også benytte «Min side» på nkk.no, der finner dere ubetalte krav på «ditt medlemskap».
Vennligst gi beskjed til medlemsansvarlig Stian Aas dersom dere ikke har mottatt noe kontingent krav i løpet av noen dager.

 

Vi minner om fristen for innsending av forslag /saker til årsmøtet:

Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Sendes til Dag Inge Bjørkevoll, Hjortefaret 10, 1488 Hakadal eller på e-post: varingskollen62@hotmail.com

Forslag eller saker som medlemmer ønsker behandlet i møtet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Sendes til Arild Nygård, Blomsterbakken 23 c, 1487 Hakadal, eller e-post: arild.nygard52@gmail.com

 

Vi minner om fristen for innsending av forslag /saker til årsmøtet: Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Sendes til Dag Inge Bjørkevoll, Hjortefaret 10, 1488 Hakadal eller på e-post  til Dag Inge Bjørkevoll.

Forslag eller saker som medlemmer ønsker behandlet i møtet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Sendes til Arild Nygård, Blomsterbakken 23 c, 1487 Hakadal, eller e-post til Arild Nygård.

Til
harehundklubbene og raseringene

Dette gjelder medlemmer av:
Finskstøverforeningen Norge
Hamiltonringen
Luzernerringen
Schweizerringen

I forbindelse med oppdatering av klubbadm ang kontingent for 2019 gjorde disse raseringene en feil, som resulterte i at alle som er medlem i disse ringene fikk kr 0,- i ringkontingent for 2019!!

2/1-19 ble feilen oppdaget av NHKF og leder tok kontakt med IT hos NKK, og han har etter mye overtalelse fått dem til å kjøre kontingentkrav for disse raseringene på nytt.
Dette innebærer at alle som er medlem i disse raseringene nå har fått ett nytt kontingentkrav med rett beløp. Nyeste faktura gjelder.

Medlemmer som har betalt via «Min side» har betalt riktig kontingent for 2019.

Det bes om at eventuelle spørsmål rettes til medlemsansvarlig i raseringene, slik at ikke ca. 1000 ringmedlemmer kontakter NHKF/NKK direkte.

Link til generell informasjon om kontingentinnkrevingen: https://www.nkk.no/aktuelt/medlemskontingent-2019-article139137-991.html

 mvh

NHKF

Styret

Medlemsmøte med utdeling av premier for ÅP separat, RR prøver og kåring av årets hund sessongen 2017/18 ble avholdt 24. april i Varpe Fotbalklubb sine lokaler i Hakadal. Over 30 fremmøtte hadde en meget hyggelig kveld med kaffe, nystekte vafler og loddsalg. Vaffelpressa ble styrt med stø hånd av Bjørkevoll senior og ungdomsgruppa haddde som vanlig ansvaret for premieutdelingen, oppgaver som ble utført til terningkast 6.

Styret vil samtidig rette en stor takk til hundeeire, dommere og tilitsvalgte for deltagelse og en vel gjennomført prøvesessong, som desverre ble noe amputert grunnet store snømengder med påfølgende båndtvang etter jul.

Vinner av ÅP separat prøven for sesongen 2017/18 er for:

Støver: Finsk støver, ST-Tira til Geir Holden, 1910 Enebakkneset med 190 PP og 198 KP

Småhunder: Drever, Bergeråsen’s Enzo til Jeanette Sveen 1620 Gressvik med 146 PP og 153 KP Losdyr Hare.

Årets støver ble Finsk støver Prøyslia’s Jussie til Trine Opsand, 1820 Spydeberg

Årets småhund ble Beagle Berglygårdens Leo til Kenneth Stensrud, 2074 Eidsvoll Verk

 Komplett premieliste for prøvene kan leses lengre ned på siden.