NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Vi minner om fristen for innsending av forslag /saker til årsmøtet:

Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Sendes til Dag Inge Bjørkevoll, Hjortefaret 10, 1488 Hakadal eller på e-post: varingskollen62@hotmail.com

Forslag eller saker som medlemmer ønsker behandlet i møtet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Sendes til Arild Nygård, Blomsterbakken 23 c, 1487 Hakadal, eller e-post: arild.nygard52@gmail.com