NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Harehundklub torsdag den 16.mars kl. 19:00 på Folkets Hus, Hagan. Vedlagt er alle relevante årsmøtepapirer.

pdfÅrsmøteinnkalling_NHK_2023

pdfÅrsmøte_NHK_2022_beretning

pdfNHK_Lagerliste_2022

pdfNHK_Arsresultat_2022

pdfNHK_Balanse_2022_-_signert

pdfNHK_Revisjonsrapport_2022_signert