NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Medlemskontingent 2022

I disse dager vil dere motta krav på medlemskontingenten for 2022.
Kontingenten for 2022 er på kr. 694,- og dekker andel til NKK, NHKF og NHK
Betalingsfrist: 18.01.2022
Dere kan også benytte «Min side» på nkk.no, der finner dere ubetalte krav på «ditt medlemskap».
Vennligst gi beskjed til medlemsansvarlig Stian Aas dersom dere ikke har mottatt noe kontingent krav i løpet av noen dager.