NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Til
harehundklubbene og raseringene

Dette gjelder medlemmer av:
Finskstøverforeningen Norge
Hamiltonringen
Luzernerringen
Schweizerringen

I forbindelse med oppdatering av klubbadm ang kontingent for 2019 gjorde disse raseringene en feil, som resulterte i at alle som er medlem i disse ringene fikk kr 0,- i ringkontingent for 2019!!

2/1-19 ble feilen oppdaget av NHKF og leder tok kontakt med IT hos NKK, og han har etter mye overtalelse fått dem til å kjøre kontingentkrav for disse raseringene på nytt.
Dette innebærer at alle som er medlem i disse raseringene nå har fått ett nytt kontingentkrav med rett beløp. Nyeste faktura gjelder.

Medlemmer som har betalt via «Min side» har betalt riktig kontingent for 2019.

Det bes om at eventuelle spørsmål rettes til medlemsansvarlig i raseringene, slik at ikke ca. 1000 ringmedlemmer kontakter NHKF/NKK direkte.

Link til generell informasjon om kontingentinnkrevingen: https://www.nkk.no/aktuelt/medlemskontingent-2019-article139137-991.html

 mvh

NHKF

Styret