NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

I overenstemmelse med klubbens lover innkalles det til

Årsmøte for beretningsåret 2021 i Norsk Harehundklub. 

Folkets Hus, Hagan, 15. mars kl. 19.00.

Forslag på kandidater til valgene må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4uker før møtedato.

Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

NB! Dersom møtet ikke kan avholdes fysisk grunnet Covid 19 restriksjoner vil møte bli avholdt digitalt.

Styret