NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Kan dere som har fått en ny jakt champion i 2023 ta kontakt med leder av jaktprøvekomiteen Stian Aas på e-post tigsveis@online.no ,før 20. mars 2024.