NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Til alle NKKs klubber og forbund

HS innstilte alle terminfestede arrangementer 9. – 16. september 2019 i eget HS-vedtak 9. september. I tillegg anbefalte NKK klubber og forbund å innstille/utsette arrangementer helgen 6. – 8. september.

Avhengig av utviklingen fremover i tid, vil flere arrangementer kunne bli innstilt.

 

Påmeldingsavgifter og vurdering av evt. tilbakebetaling

NKK understreker at det er opp til den enkelte arrangør å beslutte eventuell tilbakebetaling av påmeldingsavgifter til deltakere. Der force majeure-situasjoner er regulert i regelverket, skal dette følges.

Vi oppfordrer den enkelte arrangør til å gjøre en vurdering av de totale kostnadene ved arrangementene som nå er innstilt, inkludert evt. lønns-/honorarkostnader. Basert på vurderingen kan arrangør velge å ikke refundere eller refundere deler av påmeldingsavgiften iht force majeure-prinsippet beskrevet i vedlagte betenkning. Alternativt kan arrangør velge å refundere hele påmeldingsavgiften.

Kostnad: Avgifter til NKK

Arrangører som velger å refundere hele, eller deler av, påmeldingsavgiften, skal kun betale IT-avgift til NKK. IT-avgiften dekker allerede påløpte banktransaksjonskostnader i forbindelse med påmeldingen og refusjon. For å unngå ytterligere økonomisk byrde på arrangørene, vil ikke aktivitetsavgiften bli belastet.

Arrangører som velger å ikke tilbakebetale påmeldingsavgift, blir belastet aktivitetsavgift og IT-avgift på vanlig måte. Aktivitetsavgiften bidrar til å dekke arbeidskostnader/ressursbruk i administrasjonen knyttet til den oppståtte situasjonen.

Eksempler på andre kostnader arrangører kan bli ansvarlige for:

Dommere, ringsekretærer og annet personell har ikke rett på honorarer i denne situasjonen. Iht FCI-reglene skal dommere få dekket allerede påløpte kostnader, som forhåndsbetalt/ikke refunderbare flybilletter, hotellkostnader mv.

FØR påmeldte deltakere informeres om hvordan påmeldingsavgift/evt tilbakebetaling håndteres, arrangør ta direkte kontakt med Organisasjons- og aktivitetsavdelingen på epost utstilling@nkk.no.

Vedlagt følger juridisk grunnlag for arrangørenes anledning til å benytte force majeure-prinsippet ved avlysning av arrangementer dersom dette er ønskelig. Dersom man velger å gjøre dette er det viktig med god varsling til deltakerne for at prinsippet skal kunne benyttes, se vedlagte betenkning.

Praktisk håndtering av innstilte arrangement

NKK-administrasjonen registrerer de innstilte arrangementene i terminlisten/fagsystemet. Arrangører som ønsker å flytte arrangementet frem i tid må varsle dette til utstilling@nkk.no.

Arrangørene må selv gi informasjon direkte til påmeldte deltakere om innstillingen av sitt arrangement.

Det blir tilrettelagt for full og/eller delvis refusjon av påmeldingsavgift for de klubber og forbund som ønsker å gjøre dette. Nærmere informasjon fås ved kontakten med utstilling@nkk.no.

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon

NKK

Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no
Beskrivelse: Beskrivelse: NKK_logo_epostsignatur_norsk