NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Camp villmark.

3 travle dager på messa er  over .

Standen har blitt mye besøkt og vi har informert om harahunder og harajakt og vervet medlemmer disse dagene.

Takk til alle som har bidratt og spesielt til Jan Ove som har hatt ansvaret i forkant og under messa .

Camp Villmark