Årets Damekamp må det dessverre avlyses som følge av den dødelige hundesykdommen. Påmeldte deltagere vil få tilbakebetaltpåmeldingsaviften i sin helhet.