NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

pdfDisp_søknad_fra_NHKF.pdf

Dispensasjonen gjelder for jaktprøvesesongen 2020/2021