Dommersamlingen 2021 blir avholdt lørdag 4.september. Ytterligere informasjon kommer når det nærner seg, hold av denne dagen!
Mvh Jaktprøvekomiteen Norsk HHK