NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Kunngjøring

Klubben mottak i dag den triste beskjeden om at vår tidligere leder (1989-1992) og Æresmedlem Fredrik Skolbekken døde mandag 13. November 85 år gammel. Jaktprøvene og da spesielt Nordmarksprøven var noe som sto Fredrik nært, enten som en del av prøvekomiteen eller som dommer under prøvene. Men kanskje like viktig som det faglige var det å treffe kamerater med felles interesse for harajakt og harabikjer, dette var hans fristed.På Kikut var rommet på toppen av trappa til høyere nesten litt hellig, her var Fredrik og nestorene samlet og jakthistoriene var mange og latteren satt løst utover de sene kveldstimer.

For klubben var Fredrik en stor ressursperson gjennom sitt virke i forskjellige utvalg og komiteer, og mange av dagens dommere har gått i skole hos Fredrik som et ledd i prøvedommerutdanningen, og hatt gleden av å dra nytte av den kunnskapen han hadde tilegnet seg opp igjennom årene. 

På vegne av Norsk Harehundklubs medlemmer vil jeg si Tusen takk Fredrik for det arbeide du har nedlagt for klubben vår opp igjennom årene.

 

Vi lyser fred over hans minne.

 

Arild Nygård

Leder NHK

Begravelsen finner sted i Mo kirke, Nord Odal 22.November kl. 10.30