NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Endringer i Championatregler for støver og småhunder gjeldene fra 01.01.2021. Dere som etter denne dato har oppådd gjeldene krav til championat kan søke NKK om tildeling av championatittel. Endring i NKKs trykte/nett regelverk vil komme så fort alle endringer er ferdig behandlet i Hovedstyret.

Endringer_Championatregler_gjeldende_fra_01.01.2021