NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

JULEN 2016

Hei alle sammen!

Da går nok et år mot sin slutt og det er på tide og sette seg ned og gjøre seg noen tanker om året som har gått .

Jaktprøve sesongen har vært meget god med ca 50 startende på de åpne prøvene og gode resultater har det blitt.

På Nordmarksprøven fikk vi besøk av Värmland Støverklubb og kampen kunne igjen gå som normalt.

Det var noen meget hyggelige svensker som tok turen inn til Kikut for å kjempe om den gjeve pokalen.

Det var Magne Bø, Vidar Hagen, Kjell Myrås og Stig Sundtveten som stilte for NHK og disse gjorde sakene sine bra. NHK vant kampen knepent foran svenskene.

Det skal bli spennende til neste år og se hvordan det skal la seg gjøre og ha noen jaktprøve i Värmland i det hele tatt, dette med tanke på ulveproblemet. Ulven er kanskje den største utfordringen vi harajegere står ovenfor og det ser jo ikke lysere ut nå som lisensfellingen ble avlyst.

Man kan gjøre seg mange tanker og mene mye om dette problemet men jeg håper at vi kan klare å løse dette på en saklig måte. Knut Arne Gjems fra NJFF i Hedmark tror jeg er en meget dyktig mann til å føre vårt ord.

Så tilbake til klubben igjen,

på vårmøtet var det premie utdeling for årets prøver noe som ungdomsgruppa hadde ansvaret for denne gangen også, noe som ble utført med stø hånd og det ble et meget hyggelig møte.

Etterpå var det kaffe, kaker og utlodning. Jeg vil takke dere for den gode jobben dere gjorde.

Utstillingskomiteen ledet av Fru Sundtveten gjorde igjen en meget god jobb i forkant og under utstillingen.

Utstillingen var godt besøkt og det var meget god stemning, resultatene finner vi på hjemmesiden.

Jeg vil takke dere alle for den gode jobben dere gjør rundt dette arrangementet.

Dressurkurset ble ledet av Johan Hunes, dette gjorde han med en fast hånd.

Kurset fikk mange påmeldinger så det er helt klart et stort behov.

Jeg vil takke Johan for den gode jobben han gjør med eiere og hunder.

På nyåret er vi i gang igjen med de åpne prøvene og bevegelig EP prøve, hold hundene i form og meld på.

Til slutt vil jeg takke alle tillitsvalgte, dommere og de som gjør alt dette mulig for å få dette til å gå rundt.

Dere gjør alle en stor innsats for klubben, noe jeg vil takke dere for!

Da vil jeg få lov til å ønske dere alle på 2 og 4 en riktig god jul og et fredfylt nytt år. Ta vare på hverandre og kos dere i jula.

Dag Inge