NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

1902 – 1904   Anton Puolsson

1905 – 1909   B. Hygen

1910 – 1918   Jens Pay

1919 – 1920   Otto Dahl

1921 – 1922   Einar Poulsson

1923 – 1926   V. Kjellberg-Hansen

1927 – 1928   Rolf Rode

1929 – 1931   Sigurd Husebye

1932 – 1933   Karl Kildal

1934              V. Kjellberg-Hansen

1935 – 1938   Otto Dahl

1939 – 1942   Einar Lilloe

1943 – 1944   Arthur Bøckmann

1945 – 1946   Jorulf Bjørnstad

1947              Einar Lilloe

1948 – 1949   Arthur Bøckmann

1950 – 1952   Henry W. Andresen

1953 – 1954   Harald Sommerstad

1955 – 1957   Knut Lier

1958 – 1959   Kr. Hoel

1960 – 1961   Alf Bamle

1962 – 1963   Einar Andersen

1964 – 1968   Yngvar Jacobsen

1969 – 1973   Kjell Syversen

1974 – 1977   Arnfinn T. Olsen

1978 – 1983   Gunnar Juvet

1984 – 1987   Olav Haga

1988              Thor A. Myhrvold

1989 – 1992   Fredrik Skolbekken

1993 – 1994   Gunnar Juvet

1995 – 1996   Hans Chr. Hauge

1997 – 2002   Dag Inge Bjørkevoll

2003 – 2004   Ole Øiaas

2005 – 2008   Jan Kristiansen

2009 – 2011   Dag Wilhelmsen

2012 – 2018   Dag Inge Bjørkevoll

2019 –            Arild Nygård

 

Følgende personer har dømt minst 5 ganger på Nordmarksprøven og har dermed mottatt Kikut-hornet eller Dommerkniven:

Konrad Skaug (1952)

Ivar Brodin (1952)

Erik Germundson (1952)

Faste Dahlin (1954)

Kristian Hoel (1954)

T.J Thorsen (1954)

Reidar Hiis (1954)

Jacob Mosgaard (1954)

Christian Gjerde (1955)

Halvor Svenkerud (1956)

Henry Andersen (1957)

Birger Pedersen (1958)

Martin Mæhlum (1958)

Einar Andersen (1959)

Yngve Jacobsen (1960)

Karl Arnesen (1962)

Karl Høisveen (1962)

Georg Enger (1962)

Hartvik Axelson (1962)

Haakon Opperud (1964)

Walter Haugen (1964)

Einar Syvertsen (1970)

Hans Pedersen (1974)

Arne Bergergaard (1975)

Thorbjørn Haug (1977)

Kjell Syvertsen (1979)

Steinar Elgrud (1980)

Olav Haga (1981)

Gunder Swensen (1981)

Harald Sommerstad (1984)

Gunnar Juvet (1984)

Jan Hafskjold (1984)

Per Holt (1984)

Manfred Engebretsen (1985)

Jan Kristiansen (1985)

Olle Arvidsson (1985)

Per Svenningsen (1986)

Einar Liverød (1988)

Arne Andersen (1989)

Bjarne Erlandsen (1989)

Fredrik Skolbekken (1989)

Gilbert Kløften (1989)

Ole Th. Nordby (1990)

Leif Åge Bergseng (1990)

Dag Inge Bjørkevoll (1991)

Ingar Skrede (1991)

Per Skrede (1991)

Hans J. Jensen (1991)

Odd Bakke (1991)

Kjell Marka (1992)

Per Fjeld (1992)

Kjell Myrås (1993)

Hans Chr. Hauge (1994)

Ivar Fagersand (1995)

Bjørn Eriksen (1997)

Jonny Andersen (1999)

Irene Gjølstad (2000)

Anders Askjem (2000)

Kaj Sørensen (2000)

Jan Eliassen (2001)

Martin Stidahl (2002)

Jan Ove Torkildsrud (2002)

Per Kristiansen (2002)

Asbjørn Moe (2002)

Sigmund Johansen (2003)  

Vidar Gjølstad (2005)

Dag Wilhelmsen (2009)

Egil Hanseseter (2012)

Steinar Nordgjerdet  (2012)

Stig Sundtveten  (2012)

Lars Græsby (2012)

Kåre Ødemark (2012)

Gjert Sundtvedten (2020)

Erik Johnsen  (2020)

Arild Nygård  (2020)

Tildelt Gullmerke i NHK

Følgende personer har blitt tildelt Norsk HHK sitt Gullmerke/Hederstegn:

Carl Otto Løvenskiold

Hans Johannesen

Arthur Bøckmann

Einar Lilloe

Arnt Grøttum

Konrad Skaug

T.J. Thorsen

H.A. Vådan

Kalle Rikala

Arne Enger

Faste Dahlin

Olav Heian

Henry Andresen

Arne Dahlin

Jacob Haugerud

William Sørensen

Ivar Brodin

Lars Midtgaard

Kr. Hoel

Einar Andersen

Erik Germundson

Yngvar Jacobsen

Arne Bergergaard

Olle Arvidson

Karsten Blekkerud

Hartvig Axelsson

Birger Pedersen

Hans Pedersen

Harald Sommerstad

Olav Haga

Gunnar Juvet

Kjell Syversen

Thorbjørn Haug

Inger Kristensen

Thor A. Myhrvold

Fredrik Skolbekken

Kjell Marka

Arild Nygård

Bjørn Eriksen

Dag Inge Bjørkevoll

Kjell Myrås

Jan Kristiansen

Jan Ove Torkilsrud

Kaj Sørensen

Æresmedlemmer NHK

Olav Haga †

Carl Otto Løvenskiold

Steinar Elgrud

Fredrik Skolbekken †

Dag Inge Bjørkevoll

Jan Kristiansen

Kjell Myrås

Jan Ove Torkildsrud