NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Klubbens dommere innkalles til høringsmøte.

Styret fikk mandat av årsmøtet 2022 til å nedsette en komite for å komme med innspill til endringer av jaktprøveregelverket vårt som er under revidering, komiteen består av Gjert Sundtveten, Dag Inge Bjørkevoll, Stian Aas, Bjørnar Bjørkevoll og Arild Nygård

NHKFs 1. høringsutkast er sendt ut til klubbene på høring, regel komiteen i Norsk har gjennomgått de innsendte endringsforslagene og vil presentere komiteens kommentarer på de enkelte punktene i

dommermøte 27. februar, Folkets Hus Hagan kl. 18.00.

Høringsbrev_2_revisjon_jaktprøver_2024.pdf

Jaktprøveregler_NHKF_høring_januar_2023.pdf

 

 Regelverkskomiteen NHK