NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Husk årsmøte på Folkets Hus, Hagan tirsdag 14.02.2012 kl 19.00.

Dagsorden

Saker som ønskes behandlet av RS eller saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styre i hende innen 31.01.2012.

Vel møtt!