NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

NM Støver 2020 er avlyst pga. Covid-19 situasjonen, Norsk Harehundklub vil derfor ikke arrangere noe DM. Vi arrangerer i stedet Nordmarksprøven som en nedskalert Eliteprøve i Nordmarka den 5. og 6. november, uttakskriterier blir som på en vanlig Eliteprøve.

Verken dommere eller deltagere kan overnatte på Kikut, alle møtes ved bommen i Hakadal Verk eller i Sørkedalen torsdag morgen og fredag morgen. Alle som var påmeldt til DM vil bli kontaktet i den nærmeste framtid.

Mvh

Jaktprøvekomiteen i Norsk Harehundklub