NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

 

JAKTPRØVER:
 
KLUBBMESTERSKAP: 22. november 2014.
 
ÅPEN PRØVE SEPARAT og RR-PRØVE
10.09.2014- 28.02.2015.
Påmeldingsavgift: Kr. 400,- for medlemmer
og kr. 400,- for ikke medlemmer.
Betales til konto 1620.09.34648 ved påmelding.
Påmelding til Dag Inge Bjørkevoll og på WEB
Hjortefaret 10, 1488 Hakadal
Tlf. p. 67 07 57 93 / Mobil 995 42 598.
 
NORDMARKSPRØVA
Dato 6. og 7. november 2014
DM Distrikt V
KIKUT
På melding på WEB, frist 27.10.2014   Trykk her 
Arild Nygård, mobil 480 00 475
Blomsterbakken 23 c 1487 Hakadal
 
NITTEDALSPRØVEN 2014
Vi er medarrangør ved prøven som avvikles 28/11og 29/11
Arrangeres som EP og ÅP
Innkvartering Viubråten ved Harestua
Avgift kr. 1500 EP og 750,- ÅP som betales til kto. 1295 2068 162
Påmeldingsfrist: 17. november 2014  
Påmelding på web her
Koloniveien 2, 1488 Hakadal