NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Julen 2019

For Norsk Harehundklubb har  året 2019 inneholdt det meste; lederskifte ble det tidlig i høst da fungerende leder meddelte valgkomiteen at han trakk seg av personlige grunner og undertegnede i kraft av å være nestleder måtte overta klubba og ledervervet. Ingen stor dramatikk i dette, men litt utfordringer blir det alltid når personer blir borte. Klubben har i dag et styre som fungerer bra og det positive er at det er flere «nye» som bygger erfaring i organisasjonsarbeid gjennom sitt virke i forskjellige komiteer. Spesielt jaktprøve-komiteen har fått prøvd seg i år med nytt jaktprøveregelverk, nytt prøveprogram og avlyste prøver, men utfordringer er til for å løses og prøveadministrasjonen håndteres i dag på en glimrende måte.

Klubbens økonomi er god, og vi har i år bygget kompetanse på hundeinstruktør og utstillingssiden. Noe av dette er dekket via tildelte midler fra klubben og vil tjene klubbens medlemmer på en positiv måte i de neste årene i form av ringtrening, dressurkurs og utstillings hjelp på utstillinger. Utstillingen i april er som alltid godt besøkt, og med over 80 starthunder og kiosksalg tilfører dette gode inntekter til klubben.

Jaktprøvene våre er en utfordring mht kostnadsnivået, det er meget vanskelig for en klubb som Norsk å arrangere en lav kost EP på Nordmarka. Vi har ingen alternativer mht overnatting og er helt prisgitt å bruke Kikut som stamkvarter. Kikut er et topp sted med en ypperlig beliggenhet i forhold til prøveområdene og med god harebestand i terrengene trekker dette fortsatt hunder til Nordmarksprøven. Flere av klubbens hunder har startet på åpen særskilt og er nå eliteklare, noen har startet på EP prøver og erobret et jaktchampionat, så det gror godt i klubben på hundesiden.

Dommerene våre har i år måttet gjennomgå teorien på nytt som følge av regelverksendringene og de aller fleste har vært igjennom ila året og 36 stk. er nå oppdatert ihht det nye regelverket. Vi trenger påfyll av nye dommere så det planlegges et dommerkurs ila vinteren/våren 2020.

Året 2019 nærmer seg slutten og siste jaktdagen for i år er unnagjort. Dette betyr for mange at noen harabikjer går i vinterdvale mens noen fortsatt har noen slippdager igjen.Dessverre har denne høsten hatt mye vanskelig føre med regn (mye regn), snø, is og skare noe som førte til at den spredte EP vår måtte innstilles. Innstilt ble også Damekampen, men dette som følge av den uforklarlige Hundesykdommen som førte til mange hundedødsfall i Norge.

Medlemstallet vårt er stabilt og holder seg på pluss/minus 155 gjennom året og det er bra.

Vil avslutte med å takke alle dere som stiller opp for klubben som valgte tillitsmenn, dommere kjentmenn eller bare tar i et tak der hvor det trengs. Det er dere som er drivkraften og pulsmåleren på klubben vår og som utgjør forskjellen!

Vi er Norges eldste harehundklubb og målsetningen må være å bli den beste også!

Til dere alle og ikke aller minst våre æresmedlemmer som igjennom årene har bidratt til at Norsk Harehundklub har vært og er en foregangsklubb på mange områder, ønsker jeg dere

God Jul og et Godt nytt år!

Arild Nygård

Leder