Norsk Harehundklub avholder kurs for nye jaktprøvedommere en helg før ferien. Interesserte kan kontakte Dag Inge Bjørkevoll på tlf. 99542598.