NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Til medlemmene i NHK .

Jeg har i dag hatt en telefonsamtale med formann i NHK Reinert Vikan .

Han meddeler meg at han ønsker og trekke seg som leder i klubben , dette av personlige grunner .

Han har gitt en skriftlig oppsigelse av sitt verv , noe valgkomiteen har tatt til etterretning .

Valgkomiteen har hatt telefonmøte om situasjonen som har oppstått og har kommet følgende løsning .

Nest leder i klubben Arild Nygård rykker opp som leder fram til årsmøtet 2020 .

Arild Nygård er spurt og har akseptert vervet .

Valgkomiteen takker Reinert Vikan for jobben han har gjort og ønsker Arild Nygård lykke til .

Hilsen valgkomiteen

v/ Dag Inge Bjørkevoll