NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

NKK setter opp priser på alle helse – og registreringstjenester, påmeldinger til utstillinger og aktiviteter mv. fra nyttår. Prisøkningen vil være på 6,3%, og er basert på utvikling av konsumprisindeksen (SSB) i perioden 1. juni 2021 til 1. juni 2022. Prisene på de ulike tjenestene justeres med utgangspunkt i bestillingstidspunkt for tjenestene/ påmeldingene.
Også grunnkontingent justeres med 6,3% til kr 313,- for 2023, i tråd med vedtak på NKKs Representantskapsmøte.