Prøven hadde dette året beskjeden deltagelse og det skulle vise seg å være vriene forhold.

Resultater:

Premieliste EP

Premieliste SP

Premieliste ÅP